Aktuality

Valná hromada 2019

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Valašské Meziříčí svolává VALNOU HROMADU JEDNOTY.
Úterý 2. dubna 2019 * 17:30 hodin * společenská místnost sokolovny
Program schůze:  1. Zahájení, 2. Volba zapisovatelé a komisí, 3. Schválení programu valné hromady, 4.Zpráva o činnosti výboru jednoty -starostka, 5.Zpráva odboru všestrannosti a vzdělavatele, 6. Zpráva o hospodaření 2018, schválení účetní závěrky, 7.Zpráva kontrolní komisí, 8.Plán činnosti na rok 2019, 9. Návrh rozpočtu na rok 2018, 10.Volby činovníků, 11.Diskuse, 12.Návrh a schválení usnesení, 13.Závěr 
Na valné hromadě bude možno uhradit členské příspěvky za rok 2019 
Miroslava Kovářová, jednatelka,    Zdenka Glózová, starostka

 

 

Trochu jiná cvičební hodina

bude v pondělí 25. března, kdy Sokol Valašské Meziříčí pořádá tradiční orientační běh po památkách našeho města - Memoriál br. Jiřího Demela
Prezence:  od 16:30 v sokolovně
Soutěží 2 – 3 členné  hlídky v kategoriích:   rodiče a děti, předškolní děti (s doprovodem), mladší žactvo, st. žactvo a dorost.
Přineste si: podložku na psaní a tužku, můžete si přivést také sourozence a kamarády.
Čeká Vás zajímavá soutěž, možná i trochu dobrodružství, pro všechny drobná odměna.
Nejen cvičením živ je Sokol, je potřeba také poznávat svět za zdmi tělocvičny.

Připravujeme

Památný den ČOS

S radostí oznamujeme, že Senát Parlamentu ČR na svém dnešním jednání schválil zařazení 8. října-Památného dne sokolstva mezi významné dny České republiky!!

Senátor Zdeněk Papoušek z Brna, který byl zpravodajem návrhu zákona, jej na plénu Senátu přednesl dokonce v sokolské čapce.

Akce na rok 2019

byly vloženy do sekce "Kalendář"

Akce roku 2018

naleznete v sekci "Kalendář"

Jsme v televizi

a budeme tam bývat pravidelně: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/217471291473001

Přihlášky na tábor

jsou k vyzvednutí ve cvičebních hodinách nebo si je můžete stáhnout v sekci "ke stažení". Žádáme všechny zájemce o letní tábor, aby přihlášky urychleně odevzdali  a zaplatili také zálohu. Termín odevzdání byl stanoven do 31. května.

Děti, to je věc

je naše skladba pro XVI. Všesokolský slet. A tady se můžete podívat, jak to ty naše, vsetínské a frenštátské děti v Praze hezky zacvičily: https://www.youtube.com/watch?v=piI-xv0XcYA.