Aktuality

Poslední cvičení v roce 2017

se koná v pondělí 18. prosince a bude poněkud jiné. Sejdeme se všichni v již v 16:00 hod, a můžete si přivézt také sourozence a kamarády. Připravujeme pro Vás večerní hru a také si ukážeme některé staré lidové vánoční zvyky. Přineste si: tužku, papír, podložku na psaní, jablíčko, špejle a pokud doma máte, také sušené ovoce. Dobře se oblečte a nezapomeňte přezůvky do spol. místnosti. Za spolupráci děkujeme: cvičitelé dětí

Loutkové divadlo

pro děti:v pátek 15.12. v 16:30 a v sobotu 16.12. v 10:00 (v městském Zpravodaji je datum uvedeno chybně) opakujeme představení pohádky Kašpárek v pekle,  které bylo v listopadu z důvodu technické poruchy zrušeno. Jednotné vstupné 40,- Kč. Zvou Pimprlata.

Jsme v televizi

a budeme tam bývat pravidelně: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12090743332-sokolsky-zpravodaj/217471291473001

Poslední akce roku 2017

-  Milí Sokolíci, milí rodiče, čekají nás poslední akce roku 2017, pomozte nám, aby dobře dopadly. Nejdůležitější je Vánoční besídka, již tuto neděli v 15:00 hod. odpoledne. Vystupují na ni všechny naše děti.  Abychom program upřesnili a sladili, je nutná generální zkouška v neděli dopoledne, čas pro jednotlivá vystoupení ještě upřesníme. Prosíme o zajištění účasti dětí jak na této zkouše, tak ve cvičebních hodinách v tomto týdnu. -
 -  Všechny rodiče prosíme, aby v neděli po skončení programu neodcházeli, potřebujeme s Vámi projednat některé záležitosti týkající se XVI. Všesokolského sletu v roce 2018. Schůzka rodičů se uskuteční v naší společenské místnosti.
 - Závodní družstva se ve dnech 9. a 10. prosince zúčastní moravského kola Teamgymu v Olomouci. Podrobnosti rovněž včas obdržíte, nutná je účast ve cvičení, abychom odstranili alespoň některé chyby z malé oblasti.
 - Poslední cvičení se koná v pondělí 18. prosince a bude poněkud jinačí. Ukážeme si některé staré lidové vánoční zvyky
 Za spolupráci děkujeme, Vaši cvičitelé

 

Schůzka rodičů

dětí přihlášených na letní tábor se koná v úterý 18. července v 18:00 hod. v sokolovně. Informace, pokyny, úhrada účastnických poplatků. Účast nutná.

Přihlášky na tábor

jsou k vyzvednutí ve cvičebních hodinách nebo si je můžete stáhnout v sekci "ke stažení". Žádáme všechny zájemce o letní tábor, aby přihlášky urychleně odevzdali  a zaplatili také zálohu. Termín odevzdání byl stanoven do 31. května.

Termín letního tábora

Tábor se bude konat v Otaslavicích od 30. července do 12. srpna. Bližší informace budou na přihláškách, které v nejbližší době budeme rozdávat dětem ve cvičení. Předběžně se můžete hlásit již nyní, nejlépe přímo ve cvičeních hodinách sestře Rosákové a Vlčkové.

Děti, to je věc

je naše skladba pro XVI. Všesokolský slet. A tady se můžete podívat, jak to ty naše, vsetínské a frenštátské děti v Praze hezky zacvičily: https://www.youtube.com/watch?v=piI-xv0XcYA.