Akce v květnu a v červnu

Mílí rodiče, čekají nás poslední 2 měsíce letošního cvičebního roku. Zejména červen bude pro nás všechny velmi časové náročný, protože budou probíhat župní slety, na kterých by měly vystupovat i ti, kteří nejedou do Prahy. Prosíme o zajištění účasti dětí a současně i Vás tímto srdečně zveme.


- 13. května (neděle) - župní kolo přeboru sokolské všestrannosti (gymnastika, atletika, šplh). Vzhledem k tomu, že v letošním roce jsme se věnovali převážně nácviku sletové skladby, proběhnou závody „velmi mírnou formou“. Sraz závodníků v 8:45 v sokolovně. S sebou: oblečení na gymnastiku, oblečení a obutí na hřiště, svačinu. Pití zajistíme. Předpokládané ukončení kolem 14:00 hod.
- 28. května (pondělí) – Cyklistické odpoledne na hřišti u sokolovny. Začátek v 16:00 hod. Probíhá v rámci celoevropské kampaně Move week.
- 3. června (neděle) Slet župy Moravskoslezské – Ostrava
- 10. června (neděle) Slet župy Valašské Františka Palackého – sokolovna          Valašské Meziříčí
- 15. června (pátek) účast na akci V Novém Jičíně, skladba Děti, to je věc a skupina dětí i      dospělých v sokolsých krojích
- 16. června (sobota) slet župy Komenského – Uherský brod
- 24. června (neděle) slet župy Hanácké – Bystřice pod Hostýnem
- 30. června (sobota) – odjezd na XVI. Všesokolský slet do Prah
Podrobnosti ke všem akcím včas obdržíte, a naleznete je i na našich webových stránkách www.sokol-valmez.cz.                                                                       Vaši cvičitelé