Oslavy 100 let republiky pokračujíÚčastníci, kteří půjdou jako čestná stráž v krojích, mají sraz v 10:15 v sokolovně. Ostatní přijďte v hojném počtu přímo na Kraitzovu ulici.