Teamgym - informace

  Mimořádné tréninky před soutěží teamgym:  Vážení rodiče, v soutěži Teamgym došlo bohužel k několika změnám, kterým jsme se museli přizpůsobit:
 1. Na přebor nepojedeme v původně plánovaném termínu 17. 11. do Olomouce, ale 24. 11. 2018 do Brna, a pojedou pouze družstva, která cvičí i pohybovou skladbu.
 2. Protože v pravidelných hodinách nelze nacvičovat skladbu ve velké tělocvičně, proběhnou mimořádné tréninky takto: V neděli 11. 11. od 15:30 do 18:00 hod. pro mladší děti, v pátek 16. 11. od 16:30 pro starší děti a v pátek 23. 11. pro obě skupiny, čas upřesníme. Další informace Vám budeme průběžně sdělovat i na webu a facebooku.                                                                                    Za cvičitele J. Rosáková (732 598 868)