Valná hromada 2019

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Valašské Meziříčí svolává VALNOU HROMADU JEDNOTY.
Úterý 2. dubna 2019 * 17:30 hodin * společenská místnost sokolovny
Program schůze:  1. Zahájení, 2. Volba zapisovatelé a komisí, 3. Schválení programu valné hromady, 4.Zpráva o činnosti výboru jednoty -starostka, 5.Zpráva odboru všestrannosti a vzdělavatele, 6. Zpráva o hospodaření 2018, schválení účetní závěrky, 7.Zpráva kontrolní komisí, 8.Plán činnosti na rok 2019, 9. Návrh rozpočtu na rok 2018, 10.Volby činovníků, 11.Diskuse, 12.Návrh a schválení usnesení, 13.Závěr 
Na valné hromadě bude možno uhradit členské příspěvky za rok 2019 
Miroslava Kovářová, jednatelka,    Zdenka Glózová, starostka