Příspěvky do Sokola 2020

Již 1a1/2 měsíce trvá rok 2020. Nadešel tedy čas platby členských a oddílových příspěvků:
 Členské příspěvky: děti do 18 let a senioři nad 65 let 200 Kč, dospělí členové 500 Kč. Výše oddílových příspěvků pro cvičení všestrannosti je 100 Kč/měsíc, to znamená, že do června je to 600 Kč. Celkem tedy 800 Kč. Po dohodě se cvičiteli je možno rozdělit částku do dvou splátek.