Archiv aktualit

Májová vycházka

Chceme založit novou tradici k oslavám konce II. světové války. Přidejte se k nám.
Československá obec legionářská – jednota Valašské Meziříčí, T. J. Sokol Valašské Meziříčí a
234.pp - KVHaS r.s, zvou malé i velké na Májovou vycházku na Helštýn 

Sraz účastníků v 8:45 na nádvoří zámku Žerotínů, start v 9:00. Délka trasy 2,5 km (možno se připojit cestou)

Program v cíli: účast na pietním aktu u památníku, zábavný program pro děti.

Všichni účastníci obdrží pamětní placku, děti drobné ceny za soutěže.

Akce je součástí městských oslav Dne vítězství.

Odhalení pamětní desky

Slet čarodějnic 2019

Letos trochu opožděně, ve čtvrtek 2. května na hřišti u sokolovny, v případě nepříznivého počasí v tělocvičně (nutné cvičky). Začátek v 16:00 hod. Na programu jako obvykle čarodějnický rej, módní přehlídka, soutěže a hry, opékání u táboráku. Masky, sourozenci a kamarádi vítáni. Buřty a chleba s sebou.
Cvičení starších dětí od 17:00 hod. probíhá normálně,  po skončení se připojíme k opékání.
  

Kouzelný cirkus naposled

Všem, kteří vystupují v gymnasticko - taneční komnpozici Kouzelný cirkus. Představení již zítra, t.j. ve středu 24. dubna, dopoledne pro mateřinky, odpoledne pro školní družiny. Protože pondělní cvičení nám odpadlo (Velikonoce), musíme si generálku udělat ráno před představením. Sraz v sokolovně je proto nejpozději v 8:00, nejlépe v 7:45.

Velikonoční cesta za pokladem

Jak všichni víme, na velikonoce se otvírají poklady. U nás v Sokole to bude zítra - v pondělí 15. dubna. Taky je třeba utopit Moranu, která bojuje s Vesnou o moc nad přírodou. Za tím účelem se sejdeme v 16:00 hod. v sokolovně. Dobře se oblečte, mate-li velikonoční řehtačky nebo klepačky, vezměte si je sebou. A určitě přijďte.
Starší děti a dorost mají od 18:00 hod. normální cvičení

Chlubíme se

V sobotu 23. března probíhala v Tyršově domě v Praze přehlídka pódiových skladeb ČOS. Naše jednota se zúčastnila se dvěma skladbami a obě si přivezli ocenění. Skladba „Kamarádi opičky Žofky“ autorky Jany Rosákové získala cenu „Za vyváženou kompozici pro rodiče a děti“ a „Řeč srdce“, kterou si cvičenci ve věku staršího žactva a dorostu sami složili  a pod dohledem Jany Vlčkové nacvičili, byla oceněna „Za originalitu a provedení“.  Gratulujeme.Fotosoutěž

Povedla se vám fotografie ze sletu, nebo z jiné sokolské akce? Neváhejte a přihlaste se do fotosoutěže Vzdělavatelského odboru ČOS.

Číst dál...

Poslední loutkové představení sezony 2018/19

O Budulínkovi. Hrají Pimprlata v pátek 29. 3. 2019 v 16:30 a v sobotu v 10 00 v divadélku v sokolovně. Vstupné 40Kč, předprodej vstupenek 26. a 28. 3. od 16:00 do 18.00. v sokolovně.

Valná hromada 2019

Výbor Tělocvičné jednoty SOKOL Valašské Meziříčí svolává VALNOU HROMADU JEDNOTY.
Úterý 2. dubna 2019 * 17:30 hodin * společenská místnost sokolovny
Program schůze:  1. Zahájení, 2. Volba zapisovatelé a komisí, 3. Schválení programu valné hromady, 4.Zpráva o činnosti výboru jednoty -starostka, 5.Zpráva odboru všestrannosti a vzdělavatele, 6. Zpráva o hospodaření 2018, schválení účetní závěrky, 7.Zpráva kontrolní komisí, 8.Plán činnosti na rok 2019, 9. Návrh rozpočtu na rok 2018, 10.Volby činovníků, 11.Diskuse, 12.Návrh a schválení usnesení, 13.Závěr 
Na valné hromadě bude možno uhradit členské příspěvky za rok 2019 
Miroslava Kovářová, jednatelka,    Zdenka Glózová, starostka

 

 

Trochu jiná cvičební hodina

bude v pondělí 25. března, kdy Sokol Valašské Meziříčí pořádá tradiční orientační běh po památkách našeho města - Memoriál br. Jiřího Demela
Prezence:  od 16:30 v sokolovně
Soutěží 2 – 3 členné  hlídky v kategoriích:   rodiče a děti, předškolní děti (s doprovodem), mladší žactvo, st. žactvo a dorost.
Přineste si: podložku na psaní a tužku, můžete si přivést také sourozence a kamarády.
Čeká Vás zajímavá soutěž, možná i trochu dobrodružství, pro všechny drobná odměna.
Nejen cvičením živ je Sokol, je potřeba také poznávat svět za zdmi tělocvičny.

Smutné výročí