Archiv aktualit

Sokolská lípa

    Tělocvičná jednota SOKOL
            Valašské Meziříčí

  Slavnostní vysazení
  sokolské lípy svobody  

  proběhne v pondělí 19. listopadu 2018.

 

 Srdečně zveme všechny členy Sokola i veřejnost.

                                      Sraz v 17:00 hodin v sokolovně.

Teamgym - informace

  Mimořádné tréninky před soutěží teamgym:  Vážení rodiče, v soutěži Teamgym došlo bohužel k několika změnám, kterým jsme se museli přizpůsobit:
 1. Na přebor nepojedeme v původně plánovaném termínu 17. 11. do Olomouce, ale 24. 11. 2018 do Brna, a pojedou pouze družstva, která cvičí i pohybovou skladbu.
 2. Protože v pravidelných hodinách nelze nacvičovat skladbu ve velké tělocvičně, proběhnou mimořádné tréninky takto: V neděli 11. 11. od 15:30 do 18:00 hod. pro mladší děti, v pátek 16. 11. od 16:30 pro starší děti a v pátek 23. 11. pro obě skupiny, čas upřesníme. Další informace Vám budeme průběžně sdělovat i na webu a facebooku.                                                                                    Za cvičitele J. Rosáková (732 598 868)

Oslavy 100 let republiky pokračujíÚčastníci, kteří půjdou jako čestná stráž v krojích, mají sraz v 10:15 v sokolovně. Ostatní přijďte v hojném počtu přímo na Kraitzovu ulici.


Prázdninové soustředění 29.10.2018

Připomínáme všem, kteří byli vybráni do závodních družstev na přebor v Teamgymu, že začátek je v 9:00 hod. Cvičební úbor, jídlo a pití vlastní. Nezapomeňte přezuvky, podlahy zejména na chodbách jsou již velmi studené.

100 let republiky oslavíme v neděli 28. října:

Dopoledne -  účast na pietních aktech: 8:45 sraz v sokolovně (účastníci, kteří půjdou v krojích již v 8:30),  9:00 společný odchod na Náměstí,  9:30 Pietní akt u pamětní desky, u  pomníku na Sokolské ulici a v parku Botanika
Odpoledne - Zborovský závod branné zdatnosti prezence účastníků od 14:00 v sokolovně, zahájení vlastního závodu cca ve 14:30. Protože počasí nevypadá dobře, bude se program pravděpodobně odehrávat v tělocvičně a ve velkém sále. Vezměte si proto přezutí. Přiveďte i rodiče, sourozence a kamarády.  

Oslavy 28. října234. pěší prapor – klub vojenské historie a současnosti a SOKOL Valašské Meziříčí
pořádají pro veřejnost
28. října 2018 v sokolovně
Zborovský závod branné zdatnosti: střelba ze vzduchovky, překážková dráha, hod granátem. Prezence závodníků od 14:00, začátek závodu cca v 14:30
 startovné 20 Kč. V případě zvlášť nepříznivého počasí se program koná v tělocvičně a velkém sále sokolovny, nutné přezůvky.

Oslavy 28. října


Nová vrstva...

O Šípkové Růžence


Loutkový oddíl Pimprlata zve děti na loutkovou pohádku. Hrajeme  v divadélku v sokolovně, v pátek 26. 10. V 16:30 a v sobotu 27.10. 2018 v 10:00 hod. Jednotné vstupné 40,- Kč. Vstupenky možno rezervovat na 724 368 856.

Zájezd dodivadla

10. 11. 2018 pořádáme zájezd na muzikál Edith a Marlene do divadla Jiřího Myrona v Ostravě. Cena vstupenky je 228,-  nebo 252,- Kč. Příspěvek na dopravu autobusem je předběžně 100,- Kč (může se změnit podle obsazenosti autobusu). Odjezd autobusu v 17:00 od sokolovny.

Informace, přihlášky a úhrada zálohy do 2. listopadu u sestry Rosákové  (732 598 868). Po tomto datu budou neprodané vstupenky vráceny.