Zahajujeme cvičební rok 2016/17

Zápis nových členů, informace o náplni jednotlivých oddílů, finančních podmínkách atd
pondělí 5. 9. 2016, 16:00 - 17:30 hod. v sokolovně 

V dalších dnech  se můžete přihlásit přímo ve cvičebních hodinách, jejich rozpis naleznete v rubrice "Nabídka cvičení"