Schůzka rodičů

dětí přihlášených na zimní tábor se koná v úterý 7. února v 17:00 hod. v sokolovně. Prosíme o úhradu zbývající částky poplatku a členských příspěvků, pokud je ještě dítě nemá zaplacené.