tradiční dětské Šibřinky

pořádáme v neděli 26. února 2017 v 15:00 hod. ve velkém sále sokolovny. Ráz: strašidelný dům.
Šibřinková scéna, zábava a hry, občerstvení. Vstupné: masky zdarma, dospělí 50 Kč. Srdečně zveme.