Irský večer

Opět po roce, 25. listopadu 2017 v sokolovně. Více na www. oilean.cz