Poslední akce roku 2017

-  Milí Sokolíci, milí rodiče, čekají nás poslední akce roku 2017, pomozte nám, aby dobře dopadly. Nejdůležitější je Vánoční besídka, již tuto neděli v 15:00 hod. odpoledne. Vystupují na ni všechny naše děti.  Abychom program upřesnili a sladili, je nutná generální zkouška v neděli dopoledne, čas pro jednotlivá vystoupení ještě upřesníme. Prosíme o zajištění účasti dětí jak na této zkouše, tak ve cvičebních hodinách v tomto týdnu. -
 -  Všechny rodiče prosíme, aby v neděli po skončení programu neodcházeli, potřebujeme s Vámi projednat některé záležitosti týkající se XVI. Všesokolského sletu v roce 2018. Schůzka rodičů se uskuteční v naší společenské místnosti.
 - Závodní družstva se ve dnech 9. a 10. prosince zúčastní moravského kola Teamgymu v Olomouci. Podrobnosti rovněž včas obdržíte, nutná je účast ve cvičení, abychom odstranili alespoň některé chyby z malé oblasti.
 - Poslední cvičení se koná v pondělí 18. prosince a bude poněkud jinačí. Ukážeme si některé staré lidové vánoční zvyky
 Za spolupráci děkujeme, Vaši cvičitelé