Rok 2018

Všem členům a příznivcům přejeme, aby nadcházející rok byl rokem pohody a splněných přání.