Přípravy na XVI. Všesokolský slet

nabírají na obrátkách. Naše děti dostaly ve cvičení dopis pro rodiče s návratkou. Prosíme o její urychlené vyplnění a odevzdání, abychom mohly sestavit definitivní cvičební celky a doobjednat chybějící úbory a náčiní. 
28. ledna (neděle) počítáme s uspořádáním nácvičného srazu skladby "Děti, to je věc". Přijedou cvičitelky a děti  z okolních jednot, takže bychom byly rády, kdyby se zúčastnilo co nejvíce našich dětí. Prosíme, počítejte s tím. Děkujeme,  J. Rosáková a J. Vlčková