Přirozený funkční trénink

Pokud bude zájem, bylo by možno začátkem února opět rozjet hodiny funkčního tréninku. Probíhaly by v úterý od 18:30 do 19:30 (možno upravit) v malé tělocvičně sokolovny. Cvičí se systémem "Tabata". V jedné sérii cviků cvičenci postupně procházejí osm stanovišť, vždy s krátkým intervalem odpočinku mezi nimi.  Tempo na stanovišti i počet sérií si každý přizpůsobí svým momentálním schopnostem. Hlavní náplní tohoto typu kondičního cvičení není trénovat jednotlivé svaly, ale naučit správnému pohybu, potřebnému pro zvládání  a kompenzaci zátěže běžného života. Maximální počet cvičenců na hodině je 8. Máte- li zájem si toto cvičení vyzkoušet, přihlaste se předběžně na telefonním čísle 732 598 868, na kterém obdržíte i další informace, nejlépe do konce měsíce ledna.