Valná hromada jednoty

Úterý 10. dubna 2018 * 17:30 hodin * společenská místnost sokolovny
Program schůze:  Zahájení, zpráva starosty, zpráva náčelníka a náčelnice, zpráva vzdělavatele, zpráva o hospodaření za rok 2017, zpráva kontrolní komise, usnesení a schválení rozpočtu.