Oslavy 8. května - soutěž ve střelbě ze vzduchovek

Jako každý rok se zúčastníme  městských oslav, které začínají v 9:30 na nádvoří zámku Žerotínů. Sraz krojované čestné stráže a 234. pp je v 8:30 v sokolovně. Odpoledne 234,pp - KVHaS pořádá pro veřejnost v sokolovně  soutěž ve střelbě ze vzduchovek. Kategorie: děti do 10 let, děti 10 - 15 let, mládež do 18 let a dospělí. Prezence účastníků od 14:00 hod. Přijďte v hojném počtu, pozvěte přátele.