Župní slet 10.6. - rozpis zkoušek

7,30 - 8,00   Ženobraní
8,00 -  8,30   Borci
8,30  - 9,00    Siluety
9,00  -  9,30   Cesta
9,30  - 10,00   Cirkus
10,00 - 10,30   Děti to je věc
10,30 - 10,45   Méďové
10,45 - 11,30   Princezna republika
11,30 - 12,00   Zkouška zahájení sletu
12,00 - Projížděčka celého programu