Oslavy 28. října234. pěší prapor – klub vojenské historie a současnosti a SOKOL Valašské Meziříčí
pořádají pro veřejnost
28. října 2018 v sokolovně
Zborovský závod branné zdatnosti: střelba ze vzduchovky, překážková dráha, hod granátem. Prezence závodníků od 14:00, začátek závodu cca v 14:30
 startovné 20 Kč. V případě zvlášť nepříznivého počasí se program koná v tělocvičně a velkém sále sokolovny, nutné přezůvky.