Zimní tábor 2019

termín:      jarní prázdniny 24. 2. – 2. 3. 2019
místo:       Jeseníky  - Suchá Rudná, hotel Paramon
náplň:       lyžování, zimní turistika a pobyt v zimní v přírodě ( hry na sněhu,
                  celotáborová  hra,  hry v klubovně, večerní lyžování, výlet do Karlovy Studánky, atd.)

Nejedná se o lyžařský výcvik, ale o ozdravný pobyt. Podle lékařů vydá týdenní pobyt v zimě nahorách za 14 dnů letního pobytu u moře. Pokud někdo nemá lyžařské vybavení a chtěl by se naučit lyžovat, máme nějaké vybavení k zapůjčení (zdarma) a půjčovna je i u vleku.
Předběžná cena v hotelu je s plnou penzí a pitným režimem 350,- Kč/den pro sokolské děti a 360,- pro dospělé od 18 let a nečleny Sokola.  Kdyby se něco změnilo, dáme vědět. Předpokládáme, že bychom se včetně dopravy, výletů a výjezdů mohli vejít do částky 2700 Kč pro děti a 2800,- pro dospělé a nečleny Sokola.
Vleky si bude jako vždy hradit každý sám, podle toho kolik projezdí (dostáváme skupinové slevy), výši ještě zjistíme. A některé dny bude jiný program.

 Prosíme o odevzdání závazné přihlášky nejpozději do 1. 2. 2019, společně se zálohou 1000,- Kč. Počet míst je omezen, zájemci budou zařazováni v pořadí podle data odevzdaných přihlášek, děti ze Sokola mají přednost. Doplatek budeme vybírat při informační schůzce rodičů v únoru.

Přihlášky ve cvičebních hodinách , nebo v sekci "Ke stažení".