O dvanácti měsíčkách

loutková pohádka pro děti. Pátek 25.1. 2019 v 16:30 a v sobotu 26. 1. 2019 v 10:00 hod. Předprodej vstupenek  v sokolovně
22. 1. a 24. 1. od 16:00 do 17:00 hod.