Návrat ze zimního tábora

Všem rodičům: budeme se snažit přijet rychlíkem ve 12:51. Zavazadla budou v sokolovně ve vozíku, vyzvedněte si je , prosím , cestou od vlaku. Vozík musíme vrátit.