Mikulášská akademie s nadílkou
se koná v neděli 8. prosince 2019 v 15:00 hod. v sokolovně.
Vystoupí děti z oddílů sokolské všestrannosti a Taneční školy Sokol Dance, členky M - studia a gymn. přípravka. Srdečně zveme, přijďte se na nás podívat. Vstupné pro dospělé" 50,- Kč.
Dopoledne proběhnou zkoušky a "projížděčka". Přesné pokyny účinkující obdrží od svých cvičitelů.