Zimní tábor 2020

termín: jarní prázdniny 1. 3. – 7. 3. 2020, místo: Jeseníky - Suchá Rudná, hotel Paramon, náplň: lyžování, zimní turistika a pobyt v zimní v přírodě ( hry na sněhu, celotáborová hra, hry v klubovně, večerní lyžování, výlet do Karlovy Studánky, atd.)
        Nejedná se o lyžařský výcvik, ale o ozdravný pobyt. Podle lékařů vydá týdenní pobyt v zimě na horách za 14 dnů letního pobytu u moře. Pokud někdo nemá lyžařské vybavení a chtěl by se naučit lyžovat, máme nějaké vybavení k zapůjčení (zdarma) a půjčovna je i u vleku. Předběžná cena v hotelu je s plnou penzí a pitným režimem 370,- Kč/den pro sokolské děti a 380,- pro dospělé od 18 let a nečleny Sokola.  Kdyby se něco změnilo, dáme vědět. Předpokládáme, že bychom se včetně dopravy, výletů a výjezdů mohli vejít do částky 2800 Kč pro děti a 2900,- pro dospělé a nečleny Sokola. Vleky si bude jako vždy hradit každý sám, podle toho kolik projezdí (dostáváme skupinové slevy), výši ještě zjistíme. A některé dny bude jiný program. Prosíme o odevzdání závazné přihlášky nejpozději do 1. 2. 2020, společně se zálohou 1000,- Kč. Počet míst je omezen, zájemci budou zařazováni v pořadí podle data odevzdaných přihlášek, děti ze Sokola mají přednost. Doplatek budeme vybírat při informační schůzce rodičů v únoru. Vaši cvičitelé

 

" --------------------------------------------------- Přihláška ! ----------------------------------------------

Závazná přihláška na zimní tábor Sokola Valašské Meziříčí

1. 3. - 7. 3. 2020 v Suché Rudné

Jméno dítěte:   ………………………………………… datum narození: …………………..

 

adresa bydliště: ………………………………………………………………………………..

 

Přihlašujeme  závazně své dítě na zimní tábor Sokola Valašské Meziříčí.

Prohlašujeme, že zdravotní stav dítěte umožňuje účast na tomto táboře. Jsme si vědomi rizik, která přináší pobyt v zimní přírodě.

Souhlasíme s případným pořizováním foto a video dokumentace, která může být použita pro propagaci činnosti jednoty na veřejnosti.

Dále bereme na vědomí povinnost zaplatit zálohu a účastnický poplatek v požadovaných termínech i skutečnost, že v případě neúčasti přihlášeného dítěte nám nemůže být vrácena zpět. celá částka.

 

Kontakt na rodiče:

Jméno:………………………………………………………            tel. ………………………                  e-mail ………………………         

 

ve  Valaš. Meziříčí dne:                                                   podpisy rodičů: