Zápis nových členů

do všech oddílů sportovní všestrannosti a Taneční školy Sokol Dance proběhne ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 16:00 do 18:00 hod. v sokolovně.
Po tomto termínu je možné se přihlásit také přímo ve cvičebních hodinách dle rozpisu, který zde bude zveřejněn. S pestrou a skutečně všestrannou činností Sokola se můžete seznámit také na FB stránkách, bližší informace obdržíte při zápisu.