Rozpis cvičebních hodin 2020/21

 


Oddíly všestrannosti:

 Rodiče a děti

Skupina I (3 – 5 let)

Po, Čt

16:00 - 17:00

Skupina II:

Čt.

8:30  9:30

Předškolní děti (5 – 7 let)
Všesportovní přípravka:

Po.

17:00 –18:00

Stř.

15:30 – 16:30

Žactvo (od 7 let) a dorost:

Cvičení s hudbou a s náčiním (dívky)

Po

17:00 –18:00

Teamgym - příprava na závody, nácviky na vystoupení apod.- žactvo (závodní družstva)

 Po

18:00 – 19:00

Dorost

Po

18:00 – 20:00

Cvičení na nářadí, všesport. průprava, hry a další aktivity - (žactvo, dorost)

 Čt.

17:00 – 19:00

Párová akrobacie

17:00 – 20:00

Tábornická letka:

Stř.

16:00 – 18:00

 Ženy:

Skupina I (ses. Svobodová)

Stř

18:15 –19:30

Skupina II (ses. Koláčková)

Čt

19:00 –20:00

Muži:

Út.

18:00 – 19:30

Čt.

20:00 – 21:30

Cvičení seniorů

Út

 16:30 – 18:00

Rekreační florbal (dospělí)

Út.

19:30 - 21:00

 

 

TŠ Sokol Dance:

Mladší děti

Stř

16:00 – 17:00

Starší děti (od 11 let) a dorost

Út

16:30 – 19:00

Rope skipping (švihadla)

Stř

17:00 – 19:00

Irské tance  - Děti

15:00 – 16:00

Irské tance  (tan. skupina Oileán) -Dospělí

16:00 – 18:00

 

Informace při zápisu ve čtvrtek 3. 9. a po tomto datu přímo ve cvičebních hodinách.