Nabídka další aktivity pro děti od 7 let

Milí sokolíci,naše tábornická letka by ráda obnovila svoji pravidelnou činnost. Pokud máte zájem o pobyt v přírodě, zálesácké dovednosti, výlety, vycházky, samozřejmě spoustu her, přijďte na zahajovací schůzku v úterý 6. října 2020 v 16:00 hod. do sokolovny. zveme i zájemce, kteří zatím členy Sokola nejsou.                                        Vaši cvičitelé