Všem sokolíkům a jejich rodičům

Nouzový stav a proticovidová opatření nám opět komplikují život. Přesto chceme, byť s nějakým omezením, zachovat pravidelná cvičení. Naštěstí máme v sokolovně k dispozici více prostor a tak můžeme situaci řešit rozdělením dětí do skupinek. Program cvičebních hodin v pondělí 5.10. přizpůsobíme tak,abychom dodrželi povolené počty. Ve čtvrtek 8.10. proběhne Večer sokolských světel. Vypouštění osvětlených lodiček provedeme štafetově, po skupinách do 20 osob. Plánované pietní akty k Památnému dni sokolstva proběhnou bez účasti veřejnosti. O dalších opatřeních Vás budeme průběžně informovat.