O naší jednotě

Činovníci jednoty

Výbor jednoty:  
Starostka: Zdeňka Glózová
Místostarostka: Jana Fabiánová
Jednatelka: Miroslava Kovářová
Vzdělavatelka: Jana Rosáková
Náčelník: Pavel Vlček
Náčelnice: Dana Svobodová
Hospodářka: Jana Včelná
Členové: Marie Koňaříková, Lenka Malučká,
Revizní komise:  
Dáša Knápková, Eva Loudová, Magda Vilášková
Taneční škola Sokol Dance:  
Jana Vlčková
Klub voj. historie, 234pp:  
Jan Rýpal
 

Cvičitelé sokola Valašské Meziříčí

Cvičitel:

Kvalifikace:

Specializace: *

Kde se s nimi setkáte:

 

 

 

 

Jana Fabiánová

III. tř.

SV


Loutkové divadlo

Zdenka Glózová

II. tř.

SV, RaD, PD

Zdrav. cvičení seniorů

Ilona Grossmannová

III. tř.

SV

Stepaerobik

Milena Koláčková

III. tř.

SV

Aerobik

Miroslava Kovářová

III. tř.

SV

předškolní děti

Lenka Malučká

III. tř.

SV

Rodiče a děti

Miroslava Palacká

III. tř.

SV

M studio

Martina Podzemná

III. tř.

SV

mladší ženy

Ing. Jana Rosáková

II. tř.

SV

Starší děti
Teamgym
Pobyt v přírodě
Funkční trenink

III. tř.

ZdrTV, RaPV, PP

 

Jan Rýpal

III. tř.

SV, PP

Pobyt v přírodě
Klub vojenské historie

Dana Svobodová

III. tř.

SV

Cvičení pro ženy

RNDr. Pavel Vlček

II. tř.

ZdrTV

Pobyt v přírodě
Starší děti

III. tř.

SV, PP

Mgr. Jana Vlčková

I. tř

SV, RaPV, PP

Taneční škola
Teamgym
Pobyt v přírodě

Instruktor

lyžování, lanová centra

 

* Specializace:
SV Sokolská Všestrannost
PP Pobyt v přírodě
RaD Cvičení rodičů s dětmi
ZdrTV Zdravotní tělocvik
RaPV Rytmická a pohybová výchova