Opatření

Na základě opatření vlády ČR, MZ ČR, MŠMT ČR a doporučení vedení ČOS rušíme až do odvolání všechny cvičební hodiny v sokolovně. Konat se nebudou ani plánovaná divadelní a loutková představení. Pietní akce ve spolupráci s jednotou Československé obce legionářské proběhnou bez účasti veřejnosti.Je nám to moc líto, ale doufejme, že budeme-li všichni ukáznění, nebude tato situace trvat dlouho.