Cvičení všestranosti

Cvičení v oddílech všestrannosti se řídí  principem zdravotně orientované zdatnosti, to znamená, že klade důraz na zdravotní aspekty, nepřetěžuje a nepoškozuje organismus, respektuje věkové zvláštnosti cvičenců. Všichni cvičitelé, třebaže jsou dobrovolní a mají svá občanská povolání, absolvovali školení akreditovaná MŠMT. Pravidelně, minimálně 1x ročně se zúčastňují doškolovacích akcí, na kterých si doplňují a rozšiřují své odborné znalosti a seznamují se s novinkami z oblasti tělesné výchovy a sportu.

Děti získají všestranné pohybové dovednosti, které pak mohou i v dospívání dále rozvíjet. Seznámí se nejen s gymnastikou, atletikou a míčovými hrami, ale poznají mnoho dalších způsobů rekreačního sportování v tělocvičně, na hřišti i v přírodě, aniž by musely navštěvovat a střídat (někdy i drahé) sportovní oddíly nebo kroužky. Pokud některý sportovní nebo taneční kroužek navštěvují, je sokolské cvičení vhodnou kompenzací jednostranné zátěže, která při specializované činnosti vzniká.

Dospělí mají možnost odreagovat se od každodenních starostí v některém ze cvičení pro ženy a muže, a tak docela příjemným způsobem prospět svému zdraví. Senioři si v hodinách zdravotního tělocviku mohou udržovat svěžest až do vysokého věku Kde jinde najdete takovéto možnosti?

Oddíly:

Rodiče a děti
pro nejmenší děti od 2-3 do 5 let

Děti cvičí společně se svými rodiči, nebo prarodiči, zvykají si na pobyt v kolektivu vrstevníků. Základem cvičení jsou motivované hry s doprovodem dětských říkánek a písniček. Důraz je kladen zejména na rozvoj motoriky a obratnosti. K dispozici máme spoustu náčiní a pomůcek, speciální nářadí pro malé děti, zkoušíme také opravdové nářadí - samozřejmě pouze cviky vhodné pro tento věk. Hravou formou se děti seznamují s atletickými disciplínami. Odvážnější děti si mohou „porovnávat síly“ při atletických závodech a závodech sokolské všestrannosti v samostatné, pro tento věk přizpůsobené kategorii.

V průběhu roku se mohou zúčastnit mnoha dalších akcí, které Sokol pořádá pro děti i dospělé. Aktivnější rodiče se s dětmi zúčastňují nácviku na akademie a veřejná cvičení, a jezdí také na naše tábory

Všesportovní přípravka
Pro děti  věku  (5 – 7 let)

Přijímány jsou předškolní děti, které jsou již dostatečně samostatné anebo mají průpravu z oddílu rodičů a dětí, s cílem naučit je základním pohybovým dovednostem, zejména obratnosti. Tento věk má ještě řadu omezení týkajících se fyzické zátěže, která by mohla poškodit zdraví dítěte. Proto důsledně dbáme, aby při nácviku základních gymnastických prvků nebyly zařazovány cviky nedoporučované kvůli zdravému vývoji kloubů a aby byly rovnoměrně a správně zapojeny všechny svalové skupiny. Děti se učí také cvičit s náčiním, a zařazovány jsou prvky míčových technik, zejména házení a chytání. Atletické disciplíny jsou zjednodušené a vše je doplněno spoustou her a dalších činností v tělocvičně, na hřišti i v přírodě. Předškolní děti se již mohou zúčastnit táborů a všech dalších aktivit samostatně, bez rodičů.

Všesportovní průprava, teamgym, netradiční sporty
pro děti a mládež od 7 let

Dětští lékaři varují před zařazováním dětí mladšího školního věku do specializovaných sportovních oddílů, protože jednostranná zátěž může vyvíjející se dětský organismus vážně poškodit. Naše cvičení je proto zaměřeno na všestranný a harmonický rozvoj všech pohybových dovedností (obratnost, rychlost, vytrvalost a síla), správné držení těla, estetické vnímání. Obsahuje základy gymnastiky, atletiky, hodně pohybových her, vše s ohledem na specifika tohoto vývojového období dítěte.
Děti staršího školního věku rozvíjí získané dovednosti do náročnějších a složitějších forem. 
Cvičení je vhodné i jako kompenzace jednostranné zátěže pro ty děvčata a chlapce, kteří se věnují některému sportu, nebo tanci, protože i u této věkové kategorie je kladen důraz na všestranný rozvoj podle principu zdravotně orientované zdatnosti. Nejde nám o výkony, ale o zdraví.
Nevybíráme si talenty, každému dítěti jde něco lépe a něco hůř, radost z pohybu umožňujeme všem dětem.
V hodinách se střídá cvičení na nářadí, pohybové a sportovní hry, průprava na atletiku. Z gymnastických disciplín se zaměřujeme na nové formy, které zdůrazňují kultivovanost a estetiku pohybu, např. Teamgym (kombinace akrobacie, skoků na malých trampolínách s hudebním doprovodem a pohybové skladby), skupinovou akrobacii, cvičení s náčiním, nácvik pohybových sestav s hudbou, pohybové divadlo. Pro kluky je to trochu „fuška“, ale naše vystoupení při různých příležitostech i úspěchy např. na přehlídkách pódiových skladeb dokazují, že to jde. Dívky mají navíc hodinu věnovanou estetické gymnastice při níž využívají náčiní - stuhy, míče, obruče, švihadla, kužely, atd. Ze sportů se věnujeme zejména takovým, které se nehrají ve školním tělocviku, jako jsou ringo,freesbee, lakros, trangleball, kinball, branball a zjednodušené formy pálkovacích her, atd.
Mládež nad 15 let je vedena k samostatné činnosti, kreativitě, aktivnímu přístupu a zodpovědnosti. Zájemci o budoucí cvičitelskou práci se mohou přihlásit na školení cvičitelů, získat kvalifikaci cvičitele IV.třídy, tzv. pomahatele a vést družstvo ve cvičení, na táboře apod, samozřejmě pod dohledem dospělého cvičitele.

V průběhu cvičebního roku pořádá Sokol spoustu dalších akcí, závodů, soutěží, her, výletů a táborů.

Pro outdoorové aktivity - víkendové akce, letní a zimní tábory atd- máme k dispozici vodácké a horolezecké vybavení. Naší snahou je, aby si mládež udržela i v pubertě kladný vztah k pohybu, seznámila se s co nejširší paletou možností, jak aktivně využívat volný čas a vytvořila si do budoucna základ pro zdravý životní styl.

Zájemci, kteří dosáhnou 15 let se mohou přihlásit na školení cvičitelů, získat kvalifikaci cvičitele IV.třídy, tzv. pomahatele a vést družstvo ve cvičení, na táboře apod, samozřejmě pod dohledem dospělého cvičitele.

Bodyform a balanční cvičení
Dorostenky a mladší ženy

Cvičení pro posilování, tvarování a zpevňování těla.
Bodyform je posilovací cvičení, při kterém je využíváno hmotnosti vlastního těla. Je možno se zaměřit na problémové partie hýždí, břicha a stehen.
Balanční cvičení aktivuje nejhlouběji uložené systémy svalů v těle. Vlastní cvičení spočívá v udržování nestabilní polohy, úmyslně zvolené tak, aby  její vybalancování bylo náročnější, než vlastní vzpřímeny postoj. Předcházet musí zvládnutí správného držení těla.
Cvičení je zpestřováno také použitím náčiní (míče, posilovací gumy, švihadla, gymbally, trampolínky, atd). 

Kondiční cvičení pro ženy

Ženám bez rozdílu věku, které neholdují aerobiku, nebo jim nevyhovuje anonymní prostředí velkých tělocvičen, hlučná hudba při cvičení, zkrátka hledají něco jiného, nabízíme cvičení, které vychází z medicínských poznatků, že většina zdravotních problémů jako jsou bolesti hlavy, zad, pocit únavy apod. má příčinu ve svalové nerovnováze. Proto jsou zařazovány cviky na uvolnění kloubů i páteře, protažení posturálních a posilování fázických svalů a vnitřních orgánů, tak, aby v každé hodině bylo celé tělo vyváženě procvičeno. Přitom každá hodina je jiná, protože používáme nejrůznější náčiní, jako gymbally, overbally, malé medicimbaly, expandery, rotany, exterslidy, masážní míčky, ale také „klasiku“, tj. míče, švihadla, kužely, tyče, obruče, závoje, atd, atd. Máme vybavení jako v našem městě asi nikdo jiný. Z nářadí používáme lavičky, ribstoly a občas si sundáme i kruhy, ale nebojte se, jenom na protažení.

Dbáme samozřejmě na estetiku cvičení, proto nezanedbáváme ani cvičení s hudbou s využíváním tanečních prvků, tedy to, co někde nabízí jako „Port de brass“ .

Čas od času si společně posedíme u ohně nebo ve společenské místnosti, zúčastňujeme se mnoha dalších akcí Sokola, podílíme se na jejich zajišťování.

Kdo má chuť a odvahu, může se připojit ke skupině, která ráda nacvičuje skladby pro hromadná vystoupení (slety) i vlastní pódiové skladby, a potom třeba vystoupit na akademii, nebo si vyrazit na přehlídku do Prahy apod. Kdo si to jednou zkusí, většinou už zůstává.

Funkční trénink

Možná jej znáte pod různými názvy jako Crossfit, Core training nebo třeba Insanity Workout. Funkční, neboli kruhový trénink je nestárnoucí metoda využívající přirozené formy pohybu. Cílem tréninku je osvojení správné techniky pohybu a její procvičování. Netrénuje se sval, ale pohyb, a to ve fyziologickém rozsahu a ve více rovinách. V jedné sérii je zařazeno   více různých komplexních cviků.  Cviky jsou prováděny intenzivně a s krátkým intervalem odpočinku (systém Tabata). Metoda tak splňuje hned dvě doporučení Světové zdravotnické organizace v jednom — posilování a rozvoj kardiovaskulární zdatnosti. Vlastnímu tréninku v našich hodinách předchází zahřátí a rozcvička zaměřená na uvolnění kloubů a protažení posturálního svalstva.
Hodiny jsou přednostně určeny pro dospělé a dorost, ale cviky i tempo lze přizpůsobit i starším dětem, takže zacvičit si může současně celá rodina.

Zdravotní cvičení pro seniory a nejen pro ně

Cvičení, které Vám pomůže k udržení tělesné a duševní svěžesti i když už nejste nejmladší.

Je vhodné pro ženy i pro muže, takže je mohou navštěvovat společně manželské páry.

Hodiny jsou zaměřeny zejména na zdravotní cvičení, cvičení pro udržení kloubní pohyblivosti, koordinační cvičení, protažení a přiměřené posilování. Jsou vedeny v mírném tempu a bez přetěžování, proto je můžeme doporučit i lidem, kteří se potřebují „rozhýbat“ po delší nečinnosti. A protože nejen cvičením živ je Sokol, patří k činnosti i společná posezení - třeba u ohně, nebo při oslavě životních jubileí apod.

I v této skupině jsou nadšení vyznavači hromadných vystoupení. Nácvik skladeb vhodně doplňuje pravidelná cvičení a má velký význam pro udržování dobré motoriky, paměti a prostorové orientace cvičenců. Říkají si Věrná Garda (VG) podle názvu skladby pro starší cvičence, předvedené na XII. Všesokolském sletu v roce 1994. Byl to první slet po obnově Sokola, a ti, kteří v uvedené skladbě vystoupili, byli skutečnou věrnou gardou - pamětníky Sokola v jeho největší slávě. Oni udržovali sokolské myšlenky v době nesvobody a většinou se také zasloužili o obnovu hnutí. Někteří z nich už mezi námi nejsou, mnozí však stále do cvičení pravidelně dochází, a v průběhu let se k nim přidali další. A nevynechají žádnou příležitost společně vystoupit s nacvičenou skladbou, ať už doma nebo kdekoliv jinde v republice, což svědčí o dobré fyzické kondici udržované pravidelným cvičením.

Vyberte si a přidejte se k nám. Sokol je opravdu "dobrá značka".