Kultura

Prodaná nevěsta se po 77 letech vrátila na jeviště sokolovny

Opera Prodaná nevěsta tradičně patří k sokolským sletům, její představení v Národním divadle slety zahajovalo. Tato skutečnost byla podnětem pro čtyři sokolské soubory, které spojili své síly, a v režii Bohumila Gondíka nastudovali lidovou hru se zpěvy a tancem tak, jak ji napsal Karel Sabina a zhudebnil Bedřich Smetana. Jedná se o divadelníky ze Sokola Pyšely, Sokola Lázně Toušeň, pěvecký sbor Gaudium Sokola Královské Vinohrady a národopisný soubor Formani ze Sokola Slatiňany.

Představení bylo určeno k zahájení XV. všesokolského sletu v červenci 2012 Praze, ale po úspěšné premiéře bylo a je hráno na mnoha místech v celé ČR, a to velmi úspěšně - diváci je odměňují bouřlivým potleskem ve stoje. Ojedinělost a úspěšnost projektu potvrzuje i odborná kritika. Např. Helena Havlíková nazvala sokolskou Prodanku zázračnou živou vodou v dnešní nepříliš utěšené době.

Herci neodmítli ani naše pozvání, a tak 21. dubna 2012 mohli Prodané nevěstě tleskat i diváci ve vyprodaném sále sokolovny. (Naposledy se zde hrála v provedení meziříčských sokolských ochotníků v roce 1935). Účinkující vysokou úrovní hereckých, pěveckých i hudebních výkonů potvrdili hodnocení odborné kritiky. Spokojeni byli diváci, pořadatelé i herci, kteří ocenili srdečnou atmosféru poskytnuté zázemí i výbornou akustiku jeviště a sálu.

Sokolové dokázali, že umí uspořádat a zvládnout nejen velkou sportovní, ale i významnou kulturní událost, a zpestřit tak kulturní život ve městě. Návštěvníci se zase mohli přesvědčit, že velký sál i další prostory sokolovny mohou k tomu poskytnout příjemné prostředí.