Co je Sokol?


Co je sokolSokol je nejstarší česká tělocvičná organizace. Vznikl v roce 1862 a postupně se rozšířil do celého světa. Hlavní myšlenkou a náplní Sokola  byla vždy snaha o všestranný rozvoj člověka a to nejen po stránce tělesné, ale i duševní a mravní. Svým vlastenectvím přispěl k formování národního cítění a výrazně ovlivnil dějiny našeho státu, i dějiny světové.