Dnešní Sokol

Znak sokola

Současná Česká obec sokolská má 180 000 členů a moderní program kladoucí důraz na všestranný rozvoj osobnosti. Hlásí se hrdě k sokolským tradicím a myšlenkám, které překvapují svou nadčasovostí i v 21. století. Vždyť dnešní společnost potřebuje duchovní a mravní obrodu možná víc, než kdy jindy.

Současný Sokol je dynamickou, moderní organizací, která ve své činnosti uplatňuje nejnovější poznatky z oblasti tělovýchovy a sportu. Jako jediná tělovýchovná organizace má program pro všechny věkové kategorie od malých dětí až po seniory a svým 180 tis. členům nabízí všestranné pohybové aktivity od zdravotního a kondičního cvičení přes rekreačního sportování, turistiku a pobyt v přírodě v odboru sokolské všestrannosti až po vrcholový sport v oddílech odboru sportu. Nedílnou součástí je kulturní i společenský život v sokolských jednotách, činnost divadelních, loutkářských, hudebních a tanečních souborů a dalších skupin, které spadají do vzdělavatelského odboruVšechny tři oblasti činností se vzájemně prolínají a odbory mezi sebou spolupracují.

Odborné školení cvičitelů a trenérů a jejich celoživotní vzdělávání má na starosti Ústřední škola české obce sokolské, která je akreditovanou institucí MŠMT.

Více o současné činnosti Sokola na www.sokol.eu.