Napsali o nás

Historická úloha Sokola musí být plně rehabilitována v zájmu budoucnosti českého sportu

K dalšímu kolu jednání o budoucnosti českého sportu se v úterý 21. srpna 2012 sešli zástupci dvou největších sportovních organizací v České republice – JUDr. Miroslav Jansta, předseda Českého svazu tělesné výchovy, a ing. Hana Moučková, starostka České obce sokolské – s místopředsedou Českého olympijského výboru ing. Jiřím Kejvalem.

Shodli se v názoru, že budoucnost českého sportovního prostředí, jež utrpělo v posledním období nesmírné ztráty na prestiži i na zdrojích financování – zejména po krachu Sazky, a.s., a výpadku financování sportu z hazardu –, spočívá v obnovení jeho soudržnosti, stejně jako jasné a srozumitelné struktury organizace českého sportu a v nezpochybnitelných garancích zásad, kterými se sport řídí – zásad sportovní cti, fair play a principů vtělených do světové olympijské charty.

„Sokol má v historii našeho státu nezastupitelnou úlohu. V mých očích je příkladem projevu občanské společnosti v pravém slova smyslu. Sokolská myšlenka státnosti, mravnosti, souladu duševní a tělesné krásy je tím, co bylo jedním z vrcholů českého obrození a zdrojem vzniku naší republiky i její obrany a udržení v dobách nejtěžších. Je nositelem této ideje dodnes,“ uvedl v úvodu Jansta.

Účastníci se shodli, že z hlediska rozvoje sportovního prostředí u nás má Sokol mít i nadále nezastupitelnou úlohu zejména v podpoře a rozvoji sportovních aktivit široké veřejnosti a hlavně mládeže. Ze všech sportovních organizací v tomto ohledu disponuje Sokol nejstaršími a nejbohatšími zkušenostmi. Je zakladatelem i největším organizátorem a garantem soustavného sportování široké veřejnosti, sportu přístupného všem lidem u nás. K tomu má nejen dost zkušeností, dobrou a stabilní organizační strukturu, která působí v Česku i za hranicemi naší země, ale má i poměrně rozsáhlou vlastní sportovní infrastrukturu.

Činnost Sokola je bytostně spjata se sportováním v českých městech a obcích.

K tomu starostka České obce sokolské ing. Moučková poznamenala:

„Po čtyřech pokusech totalitních režimů činnost Sokola potlačit a jeho ideje vymazat z paměti národa, byl Sokol po Listopadu 1989 rehabilitován. Byla mu vrácena i značná část zcizeného majetku. Díky státu má možnost důstojně rozvíjet sportování veřejnosti. Stejně jako další činnosti podporující všestranný, tělesný i duchovní rozvoj člověka. Důležité však je, aby byl plně rehabilitován i vlastní obsah a rozsah činnosti Sokola, aby se Sokol stal opět v plném slova smyslu nositelem a garantem kvalitní možnosti sportovat pro všechny, kteří chtějí a mohou. Aby se opět stal pro všechny nositelem ideje harmonie krásy a zdraví těla a duše tak, jak to zamýšleli před sto padesáti lety jeho zakladatelé, tak, jak to cítily a cítí celé generace sokolů.“

Místopředseda ČOV ing. Kejval podtrhl nezastupitelnou úlohu Sokola a vyjádřil představu o jeho místě a poslání v současném českém sportovním prostředí.

Tak jako ČSTV je reprezentantem a servisem sportu převážně soutěžního organizovaného ve sportovních svazech, sportovních klubech a jednotách, tak Sokol je největším garantem a nositelem sportu pro všechny. Každá z těchto organizací je hegemonem ve specifické sportovní oblasti a vzájemně se musí podporovat a doplňovat. Český olympijský výbor je pak v tomto procesu přirozenou autoritou, která se opírá o nezpochybnitelné a celým sportovním prostředím společně sdílené zásady.

Z tisku


LN_7.7.2012_Petracek.jpgLN_10.7.2012_Vaculik.jpg