Všesokolské slety

Historie všesokolských sletů je starší než historie novodobých olympijských her. Tyto celonárodní slavnosti zvyšovaly prestiž českého národa a později Českosloslovenska ve světě.
 
I. slet - 1882
na Střeleckém ostrově
Pořádán k 20. výročí vzniku Sokola. Pod Tyršovým vedením cvičilo 700 mužů.
 
II. slet - 1891
v Královské oboře, jako součást Jubilejní výstavy, vystoupilo 2 473 cvičenců ustanovené České obce sokolské (1889)
 
III. slet - 1895
na Letenské pláni, součást národopisné výpravy, přes
5 000 vystupujících, poprvé vystoupil dorost
 
IV. slet – 1901
na Letenské pláni, 9 650 cvičenců, poprvé vystoupily s hromadnou skladbou ženy s kužely, bohatý kulturní program
 
V. slet – 1907
na Letenské pláni, první „velký“ slet, 12 900 cvičících, vystoupení žákyň, školní mládeže, první sletová scéna
 
VI. slet – 1912
na Letenské pláni, 32 000 cvičenců, trval 5 týdnů, byl prvním sletem Svazu Slovanského sokolstva ( vznik 1908)
 
VII. slet – 1920
na Letenské pláni, 100 000 cvičenců, první slet v samostatné československé republice, poprvé zazněl pochod Josefa Suka „V nový život“ s fanfárou, která se stala novým sokolským symbolem
 
VIII. slet – 1926
na Strahově, 143 863 cvičenců, v Tyršově domě odhalena socha Miroslava Tyrše
 
IX. slet – 1932
na Strahově, 188 004 cvičenců, oslava 70 let trvání Sokola a 100. výročí narození Dr. Tyrše. Poprvé sletová štafeta, tzv. rozestavný běh
 
X. slet – 1938
na Strahově, 348 086 cvičenců, trval 5 týdnů, Pecháčkova prostná mužů „Přísaha republice“, národní manifestace jednoty a odhodlání bránit republiku před fašistickou hrozbou
 
XI. slet – 1948
na Strahově, 585 000 cvičenců, 2 mil. diváků, prostná „Věrni zůstaneme“, vystoupení táborníků. Poslední mohutný projev odporu proti nastupujícímu komunistickému režimu, zatýkání již v průběhu průvodu, po skončení sletu bylo z „obrozeného“ Sokola vyloučeno 11 000 členů
 
XII. slet – 1994
na Strahově, 25 100 cvičenců, konaný po 46 leté přestávce, zasedání Světového svazu sokolstva, společenský program Gala Praha, důkaz, že Sokol opět žije
 
XIII. slet – 2000
na Rošického stadionu na Strahově, 18 752 cvičenců, výstavy, kulturní program, poprvé večerní program, slet dobré vůle a naděje
 
XIV. slet – 2006
Rošického stadion, obnovení tradice sletové štafety, turistická setkání, zahajovací komponovaný program Sokol Gala, pódiová vystoupení po Praze
 
XV. slet – 2012
150 let v pohybu.
Synot tip aréna (Eden), sletové štafety ze sídel jednot a žup do Prahy, turistická akce se Sokolem na rozhledny zakončena lampionovým průvodem na Petřín, 10 500 cvičenců v 17 skladbách, pódiová vystoupení v Tyršově domě, v Tescu Vršovice, na Staroměstském náměstí, 1 276 zahraničních účastníků ze 16 zemí Evropy, Ameriky a Austrálie, prezentace sportovních oddílů- Sokol Gala večer, výstava Pod křídly sokola ve vojenském historickém ústavu, vyvrcholení oslav 150. výročí založení Sokola
 
XVI. slet – 2018
100. výročí vzniku republiky